Сите Дез Ар, Париж

 
СИТЕ ДЕЗ АР, ПАРИЖ 
Международен център за изкуства – резиденция за творчески престой в Париж 
 
НХА разполага със свое ателие в Сите дез Ар, в което могат да пребивават професионални творци – преподаватели; докторанти и магистри, дипломирани на първа изпитна сесия. 
Кандидатите се избират с конкурс, проведен от НХА.
НХА предлага престой от 2 месеца в Сите дез Ар на спечелилите кандидати.
За повече информация, посетете сайта на Сите дез Ар 
http://www.citedesartsparis.net/
 
Регламент за кандидатстване за Сите дез Ар
Формуляр за творчески проект на Сите дез Ар
Селекция
Общ правилник Сите дез Ар
Вътрешен правилник Сите дез Ар

Страници