Електронно списание „Изкуство и критика"

Издание на Националната художествена академия за научна и критическа интерпретация на актуални проблеми във визуалните изкуства
 
Проектът по структурирането и изграждането на интернет платформа за актуални научни публикации има амбицията да продължи прекрасната традиция, заложена в специализираното периодично издание, носещо същото заглавие, чийто първи брой е отпечатан през 2009 година.
 
Е-списанието ще представя не само теоретични изследвания върху различни области и периоди от историята на изкуството, акцентирайки върху нови интерпретативни научни подходи, анализи, но и професионален поглед и оценка на динамиката и разнообразието на културните процеси и явления в съвременния обществен живот. По този начин би допринесло за популяризирането на актуални академични, художествени, научни и културни проекти, както и на събития с национално и международно участие и значение. Специално място и значение имат аналитичните и кураторски текстове, представящи ярки индивидуални художествени и артистични прояви. 
 
Към е-списанието „Изкуство и критика“