Филиал Бургас

С Постановление № 16 от 5 февруари 2018 г Министерският съвет постанови откриването на филиал в структурата на Националната художествена академия – София, в гр. Бургас за обучение на студенти по специалности от професионално направление „Изобразително изкуство“.
 
Филиалът на НХА ще се помещава на втория етаж в модерната и нова сграда на Магазия 1 на Пристанище Бургас, където ще се изградят ателиета за студентите и административни помещения. Предвижда се обучение в редовна форма на ОКС „бакалавър“ в специалностите – „Живопис“, „Стенопис“, „Графика“, „Книга, илюстрация, печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“, „Рекламен дизайн“ и „Мода“ и в ОКС „магистър“ – „Теория и практика на художественото образование“,  с магистърска програма „Арт-терапия“. 
 
В Бургас преподаватели от академията ще провеждат подготвителни курсове и консултации в началото на май 2018 г.. Във филиала могат да кандидатстват ученици с интерес и умения в различните видове изкуство от цялата страна. Кандидатстудентските изпити ще се проведат през юли 2018 г. в София. 
 
По повод откриването на филиала на НХА в Бургас Академията и Общината инициираха „Регионален конкурс за изящно и приложно изкуство“.В конкурса могат да участват всички желаещи ученици от XI и XII клас, обучаващи се в редовна форма. 
 
Всичко за филиал Бургас - тук

Страници