Годишник на НХА

Годишникът е представително информационно издание, в което се документират всички събития, случили се в НХА  през съответната учебна година. В него се публикува информация за дейността и актуалния преподавателски и студентски състав на катедрите, както и за дипломните защити на бакалаврите и магистрите от всички специалности. Той съдържа визуализираната хронология на всички прояви, свързани с присъщата на Академията художественотворческа и научна дейност и е своеобразен отчет, който разкрива динамиката и реалните резултати от провежданите изложби, летни академии, симпозиуми и конференции. Тук може се открие пълна информация за международната дейност, за изложбите в галерия „Академия“, дейността на Музея на НХА, библиотеката и всички останали академични звена.

Галерия