История и отчет

 
През академичната 2020/2021 година Национална художествена академия продължи да осъществява дейностите по мобилност на студенти и преподаватели по двата одобрени проекта на Европейската Програма ЕРАЗЪМ+ за мобилност в сферата висшето образование със страни членки на Европейския съюз (програмни страни) и трети страни извън Европейския съюз (партниращи страни).
В края на академичната година, НХА има сключени 99 действащи двустранни споразумения за обмен на студенти и преподаватели по програма „Еразъм+”, с институции в програмни страни. Освен това, академията има сключени и 14 двустранни споразумения с институции в партниращи страни.
През академичната 2020/2021 г. към изброените споразумения бяха добавени и нови - с Институт за дизайн в Рим; с Университета за изкуство и дизайн „Мохоли-Наги“ (МОМЕ) в Будапеща; с Академията за изящни изкуства във Фрозиноне, Италия. Бяха подновени и споразуменията с Академията за изящни изкуства в Лече, Италия, както и с Висшето училище (Естиен) в Париж.
 
СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ - ИЗХОДЯЩА
През 2020/2021 г. на обмен по програма “Еразъм+” в партньорски академии в Европа са заминали само 14 студенти от НХА, а един е реализирал студентска мобилност с цел практика. За своите обмени, студентите са избрали институции предимно в Италия, Франция, Великобритания, Германия, Чехия, Испания и Полша. За първи път от много години, броят на заминалите студенти от НХА е толкова нисък. Това се дължи на пандемията от COVID19 и всички рестрикции и условности, произтичащи от нея. Въпреки това, студентите успешно реализираха своите обмени в избраните партньорски институции във Франция, Испания, Белгия, Финландия, Великобритания, Полша и Чехия.
 
СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ - ВХОДЯЩА
Преди началото на академичната 2020/2021 година в Международен отдел на НХА бяха получени множество номинации за входящи студентски мобилности. Малко след като учебната година започна и епидемиологичната обстановка се усложни, обучението в академията премина в дистанционна форма. Заради пандемията, през цялата академична година, в НХА беше приета само 1 студентка, в катедра „Текстил – изкуство и дизайн“, от Сорбоната във Франция.
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ И МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ - ИЗХОДЯЩА
През 2020/2021 г. в чуждестранни  академии но обмен по програма „Еразъм+” са заминали:
Програмни страни (страни-членки на ЕС) - 3 преподаватели с цел преподаване:
  • Проф. Божидар Бояджиев, катедра „Живопис“, в Лече, Италия;
  • Проф. Олег Гочев, катедра „Стенопис“, в Неапол, Италия;
  • Ас. Велико Маринчевски, катедра „Графика“, във Флоренция, Италия.
 
Не са реализирани останалите планирани мобилности на персонал с цел преподаване и с обучение, поради причини, произтичащи от пандемията в глобален мащаб.
 
Партниращи страни (трети страни извън ЕС) –преподавателска мобилност с цел преподаване:
  • Въпреки няколко опита за реализиране на мобилности през втори семестър на 2020/2021, обмените бяха отказани от приемащата страна, заради усложнения от пандемията от COVID19. Някои от обмените бяха пренасочени за осъществяване в партньорски институции в Европа.
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ – ВХОДЯЩА
През 2020/2021 г. НХА е приела по програма Еразъм+ от:
Програмни страни (страни-членки на ЕС) – 1 преподавател:
  • Петр Тимечко Валиска в катедра „Графика“, от Банска Бистрица
Освен посочената преподавателска мобилност, в НХА е осъществена и мобилност на персонал с цел обучение:
  • Проф. Габор Мате от МОМЕ, Унгария.
 
Поради сложната обстановка и рестрикции, няколко планирани входящи преподавателски мобилности бяха отложени и в последствие не бяха реализирани на преподаватели от академии в Полша, Литва, Сърбия и други.

 

 

 

 
 
 
 
Отчет на НХА по програма „Еразъм+“ за академичната 2015/2016 година