История и отчет

Отчет на НХА по програма „Еразъм+“ за учебната 2015/2016 година
 
След получаването на харта за новата програма на Европейската комисия „Еразъм +“, НХА е променила своя Правилник за администриране на програмата, отразявайки новите възможности, които „Еразъм +“ дава на студентите. От академичната 2014/2015 година обучаващите се в НХА имат възможност еднократно да осъществяват мобилност във всяка степен на обучение – „Бакалавър“, „Магистър“, както и по време на докторантура. 
През академичната 2015-2016 година НХА подписа 7 нови двустранни споразумения с висши училища за сътрудничество по Програма „Еразъм +“: Институт за изящни изкуства – Безансон, Франция; Академия за изящни изкуства – Реджо Калабрия, Италия; Академия за изящни изкуства – Л’Акуила, Италия; Университет за изкуство и дизайн – Клуж-Напока, Румъния; Университет на Сплит/Академия за изкуства – Сплит, Хърватия; Университет „Ян Кочановски“ – Килце, Полша; Колеж по изкуства Плимут, Великобритания.
Към момента НХА има 63 двустранни споразумения за обмен на студенти, преподаватели и административен персонал по секторна програма „Еразъм +“, сключени с партньорски академии/университети от Европа – Австрия (3), Белгия (2), Великобритания (5), Германия (3), Ирландия (1), Испания (5), Италия (11), Литва (1), Малта (1), Норвегия (1), Полша (4), Португалия (1), Румъния (2), Словакия (1), Турция (5), Унгария (1), Финландия (3), Франция (7), Чехия (4), Хърватия (2).
 
Изходяща студентска мобилност
През 2015-2016 академична година на обмен по Програма „Еразъм+“ в партньорски академии (програмни страни) са заминали 32 студенти от НХА, които са осъществили обучение в специалностите „Живопис“, „Графика“, „Стенопис“, „Книга и печатна графика“, „Сценография“, „Метал“, „Текстил – изкуство и дизайн“, „Мода“, „Дизайн на порцелан и стъкло“, „Изкуствознание“, „Рекламен дизайн“, „Индустриален дизайн“, „Плакат и визуална комуникации“, „Керамика“ и „Скулптура“.
 
Входяща студентска мобилност
През 2015-2016 академична година НХА е приела:
15 студенти от партньорски академии в програмни страни – Испания, Франция, Италия, Ирландия, Холандия, Чехия и Литва, в специалностите „Сценография“, „Графика“, „Текстил – изкуство и дизайн“, „Рекламен дизайн“, „Живопис“, „Скулптура“,  магистърска програма „Илюстрация“, „Мода“, „Керамика“, „Плакат и визуална комуникация“ и „Книга и печатна графика“
3 студенти от институции в партньорски страни – Южна Корея, Черна Гора, и Израел по специалностите „Индустриален дизайн“, „Плакат и визуална комуникация“ и „Живопис“
 
Входяща преподавателска мобилност
 • Проф. Пирошка Кис, Сценография, Унгарски университет за изящни изкуства, Будапеща, Унгария
 • Витенис Синкевичус, Моден дизайн, Университет за приложни науки, Каунас, Литва
 • Проф. Брюно Карпентие, Рисуване, Университет по изкуствата на Рейн, Страсбург, Франция
 • Доротея Ковачевич, Графика, Университет на Загреб, Хърватска 
 • Яка Мустапич, Секретар – Факултет за графични изкуства, Университет на Загреб, Хърватска
 • Проф. Мирослав Броош, Скулптура, Академия за изкуства в Банска Бистрица, Словакия
 • Джан Ксияофън, Графика, Китайска академия за изкуства, Ханджоу, Китай
 • Зивия Кай, Моден дизайн, Академия за изкуства и дизайн Бецалел, Йерусалим, Израел
 • Проф. Ненад Шошкич, Скулптура, Университет на Черна Гора, Подгорица, Черна Гора (Факулттет за изящни изкуства - Цетинье)
 
Изходяща преподавателска мобилност
 • Проф. Светозар Бенчев, Рисуване, Академия за изящни изкуства Брера, Милано, Италия
 • Проф. Георги Янков, Плакат и Визуална комуникация, Университет по изкуствата на Рейн, Страсбург, Франция
 • Доц. д-р Зарко Ждраков, История на изкуството, Академия за изящни изкуства в Равена, Италия
 • Проф. Правда Спасова, Естетика и философия, Академия за изящни изкуства във Варшава, Полша
 • Проф. д-р Олег Гочев, Стенопис, Академия за изящни изкуства във Венеция, Италия
 • Проф. Майа Богданова, Мода, Женски университет Дуксан, Сеул, Корея  
 • Ас. Васил Колев, Графика, Китайска академия за изкуства, Ханджоу, Китай
 • Проф. Петър Бонев, Резба, Университет на Черна Гора, Подгорица, Черна Гора (Факултет за изящни изкуства - Цетинье)
 
Изходяща мобилност на административен персонал
Димитрина Спасова, Връзки с обществеността, Академия за изящни изкуства в Прага, Чехия
 
 
Отчет на НХА по програма „Еразъм+“ за учебната 2014/2015 година
 
НХА получи харта за новата програма на Европейската комисия „Еразъм +“. Академията направи промяна в правилника си за администриране на програмата, отразявайки новите възможности, които програма „Еразъм +“ дава на студентите. От академичната 2014/2015 година обучаващите се в НХА ще могат еднократно да осъществят мобилност във всяка степен на обучение – „бакалавър“, „магистър“, както и по време на докторантура. 
През академичната 2014/2015 година НХА подписа седем нови споразумения за сътрудничество с висши училища по програмата „Еразъм +“. Това са Университет за приложни изкуства, Виена, Австрия; Университет за приложни науки, Мюнстер, Германия; Академия за изящни изкуства, Равена, Италия; Академия за изящни изкуства, Неапол, Италия; Академия за изящни изкуства, Лече, Италия; Художествена академия „Владислав Стржемински“, Лодз, Полша; Университет по изкуства, дизайн и архитектура ААЛТО, Хелзинки, Финландия.
В момента НХА има 47 двустранни споразумения за обмен на студенти и преподаватели по секторна програма „Еразъм +“, сключени с партньорски академии от Европа:
 
СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ – ИЗХОДЯЩА
През 2013/2014 академична година на обмен по програма „Еразъм +“ в партньорски академии са заминали 27 студенти от НХА.
 
СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ – ВХОДЯЩА
През 2013/2014 академична година НХА е приела 19 чужди студенти, които са осъществили обучение в специалностите „Живопис“, „Графика“, „Стенопис“, „Книга и печатна графика“, „Сценография“, „Метал“, „Текстил – изкуство и дизайн“, „Мода“, „Рекламен дизайн“, „Дизайн на порцелан и стъкло“.
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ – ИЗХОДЯЩА
През 2013/2014 академична година в партньорски академии на обмен по програма „Еразъм“ са заминали двама преподаватели: ас. Иван Кюранов от катедра „Изкуствознание“ в Академията по изящни изкуства „Брера“, Милано, Италия, и проф. Любомир Каралеев, катедра „Рисуване“, в Университет за изящни изкуства „Мимар Синан“, Истанбул, Турция.
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ – ВХОДЯЩА
През 2013/2014 академична година НХА е приела 8 преподаватели: 
Себастиано Дамон Сеса и Пиерпаоло Маркачио от Академията по изящни изкуства в Мачерата, Италия; проф. Даина Доксиен, проф. Сигита Граблиоскаите, д-р к.ф.н. Сигита Солениен и Ниджол Мескелин от Университета по приложни изкуства в Каунас, Литва; Юхани Жарвинен от Университета по приложни изкуства в Саима, Финландия.

 

Галерия