Ръководство

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НХА
проф. Виктор Паунов, председател
доц. Роберт Цанев, зам.-председател

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

проф. Божидар Бояджиев, проф. Васил Рокоманов, проф. Виктор Паунов, проф. Георги Янков, проф. Десислава Минчева, проф. Любомир Каралеeв, проф. д-р Николай Младенов, проф. д. изк. Петер Цанев, проф. Светозар Бенчев, проф. д. изк. Свилен Стефанов, доц. Димо Колибаров, доц. д-р Здравка Василева, доц. Мирослав Богданов, доц. д-р Регина Далкалъчева, доц. Роберт Цанев, доц. д-р Румяна Панкова, доц. Стефан Белишки, ас. Любомил Драганов, гл. ас. д-р Светлин Балездров, гл. ас. д-р Стоян Дечев, Свилена Челебийска-Матеева, Валентин Щинков – студент, Григор Григоров – студент, Иванина Иванова – студент,  Станислава Филипова – студент
 
РЕКТОР
проф. Георги Янков
 
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОРИ
Зам.-ректор по учебната, рекламно-информационната дейност, акредитацията и академичния състав –  проф. д-р Николай Младенов
Зам.-ректор по научната, художественотворческата, издателската и международната дейност  –  проф. д. изк. Свилен Стефанов
Зам.-ректор по финансовата, административно-стопанската и строително-ремонтната дейност –  доц. Роберт Цанев
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
проф. Светозар Бенчев, декан на ФИИ
доц. д-р Регина Далкалъчева, зам.-декан на ФИИ
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
доц. Мирослав Богданов, декан на ФПИ
проф. д-р Арсен Минков, зам.-декан на ФПИ
 
РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОТДЕЛИ И ЗВЕНА
Началник на Учебно-методичен отдел  г-жа Свилена Челебийска-Матеева
Ръководител на галерийната и изложбената дейност – ст. преп. д-р Росен Тошев
Ръководител стопански отдел – Борислав Станков
Ръководител на електронната и печатната дейност – Антон Иванов
 
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
проф. д-р Десислава Христова-Тошева, председател
проф. д-р Кирил Божков, зам.-председател

доц. д-р Вержиния Маркарова
доц. д-р Момчил Мирчев
Мила Миладинова – студент
 
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ

Страници