Списание •Изкуство и критика•

През 2009 г. НХА регистрира специализирано периодично издание по въпросите на изобразителното изкуство „Изкуство и критика“. Списанието е създадено под научното и методическото ръководство на катедрите „Изкуствознание“, „Плакат и визуална комуникация“ и „Книга и печатна графика“, като в неговия редакционен състав влизат хабилитирани преподаватели от НХА. Целта е създаването на издание от значение не само за Академията, но и за цялата културна общност в България. В работата по неговото издаване са ангажирани преподаватели, студенти и докторанти от различни специалности, като в списанието публикуват и много от водещите съвременни историци на изкуството и критици. По този начин образователният процес и издателската практика се срещат в името на анализа и популяризирането на най-новите тенденции в световното и българското изкуство. Списанието се издава в два броя на календарна година.
 
„Изкуство и критика“ можете да намерите в:
НХА, ул. „Шипка“ № 1
– СБХ, ул. „Шипка“ № 6
– ателие „Пластелин“, ул. „Цар Симеон“ № 48
 
Главен редактор – проф. д. изк. Свилен Стефанов
Редакционна колегия:
Проф. д. изк. Чавдар Попов, проф. д-р Красимира Коева, проф. д. изк. Петер Цанев, проф. Виктор Паунов, проф. Георги Янков, д-р Бойка Доневска, д-р Мария Андиркова
Секретар – Станислава Иванова
Художествен редактор – проф. Виктор Паунов
Фотограф – Иван Кюранов
 
За контакти: 
тел.: 02 / 988 17 02
Национална художествена академия
София 1000
ул. „Шипка“ № 1

Страници