Александър Стоянов Куюмджиев, доцент д-р

16.05.1969, Русе
НХА, изкуствознание, 1997
Хоноруван доцент, катедра „Изкуствознание“
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
Институт за изследване на изкуствата
margaritakj@gmail.com

Сподели