Брой студенти за прием и обучение 2019/20

Утвърден брой студенти и докторанти за прием в уч.2019/2020 г. - очаква се Решение на МС

Сподели