Брой студенти за прием 2019

Утвърден брой студенти и докторанти за прием в уч.2019/2020 г. - очаква се Решение на Министерски съвет.

Сподели