Дати за кандидастудентски изпити 2015/2016 MA

Приемането на студенти за окс „Магистър“ в НХА, се извършва чрез конкурсен изпит, който се състои в събеседване с кандидатите и обсъждане на представеното от тях портфолио от собствени работи.
 
Приемните  изпити се провеждат по специалности както следва:
 
Прием през м. юли:
За Факултет за изящни изкуства – на 7 юли 2015
За Факултета за приложни изкуства – на 6 юли 2015
 
Прием през м. септември:
За Факултет за изящни изкуства – на 16 септември 2015
За Факултета за приложни изкуства – на 17 септември 2015
 
Прием през м. януари 2016 – и за двата факултета на 4 февруари 2016

Сподели