Дати за записване и кандидатстване 2017/18

Документи за кандидатстване се подават:
– От 17 до 29 юни 2017 (вкл. събота и неделя) за завършили ПН 8.2 Изобразително изкуство  
– От 01 до 09 септември 2017 за попълване на незаети места от първия прием на места финансирани от държавата и места за обучение срещу заплащане, могат да кандидатстват завършили и други професионални направления.
 
 
Приемането на студенти за окс „Магистър“ в НХА, се извършва чрез конкурсен изпит, който се състои в събеседване с кандидатите и обсъждане на представеното от тях портфолио от собствени работи.
 
Приемните  изпити се провеждат по специалности както следва:
Прием през юли:
За Факултет за изящни изкуства – на 09 юли 2017 г. от 14,00 ч   за завършили ПН 8.2 Изобразително изкуство
За Факултета за приложни изкуства – на 04 юли 2017 г. от 14,00 ч. за завършили ПН 8.2 Изобразително изкуство
 
Прием през септември:
За Факултет за изящни изкуства – на 13 септември 2017 г.
За Факултета за приложни изкуства – на 14 септември 2017 г.
 
 

 

Сподели