Дипломни защити

Учебна 2016/2017
Летен семестър
 
График за провеждане на дипломните защити за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ – редовна изпитна сесия и за ОКС „магистър“ – поправителна изпитна сесия  
12 – 18 юни 2017 г. 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

Сподели