Дипломни защити

Летен семестър – учебна 2017/2018
 
ГРАФИК НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ
ОКС „магистър“ – редовна и поправителна дипломна сесия
ОКС „бакалавър“  – редовна дипломна сесия, випуск 2017/2018
15 – 22 юни 2018 г. 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

Сподели