Дипломни защити

Зимен семестър – учебна 2018/2019
 
ГРАФИК НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ
ОКС „магистър“ – редовна дипломна сесия, випуск 2018/2019
ОКС „бакалавър“  – поправителна дипломна сесия, випуск 2017/2018
1 – 8 февруари 2019 г. 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

Сподели