Дипломни защити

Дипломни защити – 10 – 20 юни 2023 г.
Редовна сесия за ОКС „Бакалавър“, випуск 2022/2023
Поправителна сесия за ОКС „Магистър“, випуск 2022/2023
 
Факултет за изящни изкуства
 
Факултет за приложни изкуства
 
Филиал Бургас

Сподели