График за провеждане на изпитите по езици за кандидатстване по програма Еразъм+ за академичната 2022/2023 година

 
 
Език: Немски език
Дата: 09.02.2022 г. /сряда/
Час: 11:00 часа
Начин на провеждане: онлайн, по имейл
 
Език: Френски език
Дата: 10.02.2022 г. /четвъртък/
Час: 11:00 часа
Начин на провеждане: онлайн, по имейл
 
Език: Английски език
Дата: 11.02.2022 г. /петък/
Час: 11:00 часа
Начин на провеждане: онлайн, по имейл
 
Език: Италиански език
Дата: 12.02.2022 г. /събота/
*Променен час: 14:00 часа
Начин на провеждане: онлайн, по имейл
 
 
*Начините и условията на провеждане на изпитите по езици са съобразени със ситуацията на пандемия през месец февруари 2022 г., както и с вида на изпитите – писмени. Всички записани за участие студенти ще получат предварително подробна информация, касаеща провеждането им.
 
 
Приложена Заповед на Ректора на НХА
 
 

 

Сподели