Институт по психология и педагогика – Москва

29 май 2015 г.
 
По инициатива на проф. д. изк. Петер Цанев, ръководител на катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини“, Националната художествена академия сключи договор за сътрудничество с Московския социално-педагогически институт. Договорът предвижда сътрудничество в изследователската и образователната дейност. На подписването на договора присъстваха и ръководителят на катедрата по философска антропология и арт терапия професор Владимир Никитин и ръководителя на департамента за международни отношения д-р Дария Серегина. След срещата с ректора, пред студенти от всички факултети на института професор Петер Цанев и професор Владимир Никитин проведоха съвместен майсторски клас, посветен на методите и техниките на арттерапията в областта на психологията, педагогиката и социалната работа.

Сподели