Кандидатстудентски курсове и консултации за 2019/2020

Кандидатстудентски курсове и консултации за 2019/2020
 
Г Р А Ф И К
за провеждане на кандидатстудентски консултации за учебната 2019/2020 година
Факултет за изящни изкуства
Факултет за приложни изкуства
 
Националната художествена академия организира кандидатстудентски консултации и квалификационни курсове за учебната 2019/2020 година, за м. декември 2018 г., както следва:
 
• РИСУВАНЕ•  – с ръководител проф. Любомир Каралеев
Подготвителен курс по рисуване за   кандидатстуденти в НХА.
При заплащане еднократно на 2-те  постановки през м. Декември  2018 г. – таксата е 64,00 лв. 
16 учебни часа – 2 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
Събота – от 9:00 до 16:30 часа
На 1 и 15  декември 2018 г.
Адрес: ул. „Шипка“ №1 – Южна сграда – I етаж, ателие №1
Справки и записвания: София, ул. „Шипка“ №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел: 02988 1702
 
• РИСУВАНЕ И ГРАФИКА•  – с ръководител доц. Йохан Йотов
При заплащане еднократно на  2 постановки през м. Декември 2018 г. – таксата е 64,00 лв. 
16 учебни часа – 2 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
За неделя – от 9:00 до 16:30 часа
На 2 и 16 декември  2018 г. 
Адрес: ул. „Шипка“ №1 – Южна сграда – I етаж, ателие №1
Справки и записвания: София, ул. „Шипка“ №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел.: 02 / 988 17 02
 
• РИСУВАНЕ •  – с ръководител доц. Росен Цветанов
Подготвителен курс по рисуване за   кандидатстуденти в НХА.
При заплащане еднократно на 2 постановки през м. Декември  2018 г. – таксата е 64,00 лв. 
16 учебни часа – 2 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
събота – от 9:00 до 16:30 часа
На 1и 15  декември  2018 г. 
Адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 73 – I етаж, ателие № 29
Справки и записвания: – София, ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел.: 029881702
 
•ПЛАКАТ• 
На 24 ноември (събота) 2018
– Целта на специализираните консултации, е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и характера на изпитната задача по плакат, в условия близки до тези на приемния изпит.
– Консултациите започват в 11:00 часа с обявяване на тема и предмет. В рамките на шест учебни часа всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25см. (изпита е на размер 50Х70)
В 16:30 часа започва конферанс на представените проекти и идейни скици с преподаватели от катедрата.
Специализираните консултации ще се проведат в (червената) южната сграда на НХА, ул. „Шипка“ №1, ателие №16
за 2019 г.– януари, февруари, март; април; май; юни 2019 – допълнително точните дати
– Кандидат-студентите осигуряват сами материали, инструменти и картон размер 35х25см за консултацията.
Преподаватели: проф. Георги Янков, проф. д-р Николай Младенов, проф. д-р Кристина Борисова, гл. ас. д-р Ненко Атанасов, гл. ас. д-р Георги Павлов, докторант Жаклина Жекова, докторант Яна Анева.
За повече информация
тел. (+359) 88 7 884 866 – проф. д-р Николай Младенов
ул. „Шипка“ №1, ет. III, ателие 16
Цена за една консултация (един ден) – 15 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 9:00 до 12:00 часа в Учебено-методичен отдел (или съседните канцеларии), ул. „Шипка“ №1, ет I, тел.: 02 / 988 17 02
 
•МОДА• 
15.12.2018 – по специалността от 10:00 до 16:00 ч.
16.12.2018 – рисуване от 10:00 до 16:00 ч.
14.01.2019 – по специалността от 10:00 до 16:00 ч.
15.01.2019 –рисуване от 10:00 до 16:00 ч.
През месец ноември започва провеждането на интензивни консултации, които ще започват в 10:00 ч. и в 15:30 ч. ще се провеждат анализи и дават насоки за проектите.
Специализираните консултации имат за цел да запознаят кандидат-студентите с изискванията и спецификата на изпитната задача по „Моден аксесоар“, както и да поставят кандидатите в условия, близки до тези на приемните изпити. 
Консултациите протичат по следния начин:
1. Начало на провеждане 10:00 часа;
2. Обявяване на темата;
3. Кандидат-студентите имат на разположение 6 учебни часа да измислят и нарисуват с цвят върху картон с размер 35/50 моден аксесоар – обувка. 
4. Конферансът с начален час 15:30 започва с обсъждане на проектите от преподавателите в катедра „Мода“.
5. За подготовка за изпита по рисуване кандидатите носят картон с размер 50/70 см за задачата в черно/бяло и картон с размер 35/50 см за задачата в цвят. 
Материал за изпита по рисуване – молив, въглен. За цветната задача – темпера, акварел, цветни моливи. 
Специализираните консултации се провеждат на бул. „Дондуков“ 56
Кандидат-студентите осигуряват сами материалите за рисуване, както и картон с размер 35/50 см. Материали за изпита по аксесоар – темпера, акварел, цветни моливи.
Преподаватели: проф. Майа Богданова, проф. Греди Асса, доц. Ана Аврамова, доц. д-р Яна Костадинова, доц. д-р Мариела Гемишева, ст. преп. Катерина Цанева, хон. преп д-р Александър Гергинов, хон. преп. Н. Йорданова
Цена за една консултация (един ден) – 15 лв.
Заплащане – в деня на консултацията на място или в Учебено-методичен отдел, ул. „Шипка“ №1, ет I, тел.: 02 / 988 17 02
За повече информация: maya_bogdanova@abv.bg, тел. +359889990554
бул. „Дондуков“ №56, 1000 София, БЪЛГАРИЯ
 
 
•КВАЛ.КУРС ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО • 
за деца от 6 до 12-годишна възраст
Курсът обхваща всички раздели на живопис, пластика, графика, приложно изкуство, както разглеждане на произведения от изобразителното изкуство и детската изобразителна дейност. Той подпомага формирането на личността на детето, развива наблюдателността, впечатлителността, чувствителността, въображението, оценъчната способност и естетическото отношение към явленията от действителността и  изкуството.
Такса за 1 занятие (в  т. ч. материалите за работа на децата) – 25,00 лв.
Занятия – събота от 10:00 ч. до 15:00 ч.
На 1 и 15  декември 2018 г. 
Записвания – от 10:00 ч. на посочените по-горе дати през м. Декември 2018 г. при ръководителя на курса – г-жа Теодора Стойчева.
Адрес: ул. „Шипка“ №1 – Южна сграда – III етаж – ателие № 20 
 

 

Сподели