Кандидатстудентски курсове и консултации за уч.2017/2018 г.

 Г Р А Ф И К
за провеждане на кандидатстудентски консултации за учебната 2018/2019 година
Факултет за изящни изкуства
Факултет за приложни изкуства
 
Националната художествена академия организира кандидатстудентски консултации и квалификационни курсове за учебната 2018/2019 година, за м.Октомври 2017 г., както следва:
• РИСУВАНЕ – с ръководител проф. Любомир Каралеев
При заплащане еднократно на 2-те  постановки през м. октомври  2017 г. – таксата е 64,00 лв. Курсът е всички специалности на НХА.
16 учебни часа - 2 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
Събота и неделя – от 9.00 до 16.30 часа
На   21 и  28 октомври 2017 г.
Адрес: ул. „Шипка” №1 – Южна сграда – I етаж, ателие №1
Справки и записвания: София, ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел.: 02 / 988 17 02
 
• РИСУВАНЕ И ГРАФИКА – с ръководител доц. Йохан Йотов
При заплащане еднократно на  2-ри постановки през м. октомври  2017г. – таксата е 64,00 лв.
16 учебни часа – 2 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
За всички дни – от 9.00 до 16.30 часа
На   22 и 29 октомври 2017 г.
Адрес: ул. „Шипка” №1 – Южна сграда – I етаж, ателие №1
Справки и записвания: София, ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел.: 02 / 988 17 02
 
• РИСУВАНЕ – с ръководител доц. Росен Цветанов
При заплащане еднократно на  2-те постановки през м. октомври 2017 г.– таксата е 64,00 лв. Курсът е за някои специалности от Приложния факултет.
16 учебни часа – 2 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
Неделя – от 9.00 до 16.30 часа
На   22 и 29 октомври 2017 г.
Адрес: бул. „Цариградско шосе” № 73 –– I етаж, ателие № 29
Справки и записвания: – ЗАПЛАЩАНЕТО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО,  София, ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет №2, тел.: 02 / 988 17 02
 
• КВАЛ.КУРС ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
за деца от 6 до 12-годишна възраст
Курсът обхваща всички раздели на живопис, пластика, графика, приложно изкуство, както разглеждане на произведения от изобразителното изкуство и детската изобразителна дейност. Той подпомага формирането на личността на детето, развива наблюдателността, впечатлителността, чувствителността, въображението, оценъчната способност и естетическото отношение към явленията от действителността и  изкуството.
Такса за 1 занятие (в  т. ч. материалите за работа на децата) – 25,00 лв.
Занятия – събота от 10.00 ч. до 15.00 ч.
На   21 и 28 октомври 2017 г.
Записвания – от 10,00 ч. на посочените по-горе дати през м. октомври 2017 година при ръководителя на курса –г-жа Теодора Стойчева.
Адрес: ул. „Шипка” №1 – Южна сграда – III етаж – ателие № 20

 

 
 
 

Сподели