Кандидатстудентски курсове и консултации за НХА София и НХА–Филиал Бургас - 2019/2020

Г Р А Ф И К
за провеждане на кандидатстудентски консултации за учебната 2019/2020 година
Факултет за изящни изкуства
Факултет за приложни изкуства
 
Кандидатстудентски курсове и консултации за НХА–филиал Бургас – юни 2019
 
Кандидатстудентски курсове за НХА София за месец  юни 2019
 
•РИСУВАНЕ•  – с ръководител проф. Любомир Каралеев
Подготвителен курс по рисуване за кандидатстуденти в НХА.
При заплащане еднократно на 5 постановки през юни  2019 г. – таксата е 160,00 лв. 
40 учебни часа – 5 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
Събота – от 9:00 до 16:30 часа
На 1, 8, 15, 16 и 22 юни 2019 г.
Материалите се осигуряват от кандидатите
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите
Адрес: ул. „Шипка“ №1 – Южна сграда – I етаж, ателие №1
Справки и записвания: София, ул. „Шипка“ №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел: 029881702
 
•РИСУВАНЕ И ГРАФИКА• – с ръководител доц. Йохан Йотов
При заплащане еднократно на 4 постановки през юни 2019 г. – таксата е 128,00 лв. 
32 учебни часа – 4 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
За неделя – от 9:00 до 16:30 часа
На 2, 9, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 юни 2019 г.
Материалите се осигуряват от кандидатите
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите
Адрес: ул. „Шипка“ №1 – Северна сграда – I етаж, ателие № 44 и 45
Справки и записвания: София, ул. „Шипка“ №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел.: 029881702
 
•РИСУВАНЕ•  – с ръководител доц. Росен Цветанов
На 28 юни (петък) 2019
Подготвителен курс по рисуване за   кандидатстуденти в НХА.
При заплащане еднократно на 4 постановки през юни  2019 г. – таксата е 128,00 лв. 
32 учебни часа – 4 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
събота – от 9:00 до 16:30 часа
На 1, 8, 15 и 22 юни 2019 г.
Материалите се осигуряват от кандидатите
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите
Адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 73 – I етаж, ателие № 29
Справки и записвания: – София, ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел.: 029881702
 
 •ЖИВОПИС •  – с ръководител доц. д-р Здравка Василева
При заплащане еднократно на 4  постановки през м. юни 2019 г. - таксата е 128,00 лв. Курсът е за специалност  „ЖИВОПИС“ 
32 учебни часа – 4 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия:
Неделя – от 9:30 до 17:00 часа
На 2, 9, 16 и 23 юни 2019 г. 
Адрес: бул. „Шипка” № 1 –– I етаж, ателие № 52 (СЕВЕРНА СГРАДА)
Формат на листа – 50/70 см.
Материали – акварел, темпера, маслени бои, цветни тушове, пастели, акрил – по избор на кандидатите, които, заедно с пособията, се осигуряват от тях.
Справки и записвания: – София, ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел.: 02 / 988 17 02
 
•ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ• 
На 29 юни (събота) 2019
На 15 и16 юни (събота и неделя) 2019 
– Целта на специализираните консултации, е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и характера на изпитната задача по плакат, в условия близки до тези на приемния изпит.
– Консултациите започват в 11:00 часа с обявяване на тема и предмет. В рамките на шест учебни часа всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25см. (изпита е на размер 50Х70)
В 16:30 часа започва конферанс на представените проекти и идейни скици с преподаватели от катедрата.
Специализираните консултации ще се проведат в (червената) южната сграда на НХА, ул. „Шипка“ №1, ателие №16
– Кандидат-студентите осигуряват сами материали, инструменти и картон размер 35х25см за консултацията.
Преподаватели: проф. Георги Янков, проф. д-р Николай Младенов, проф. д-р Кристина Борисова, гл. ас. д-р Ненко Атанасов, гл. ас. д-р Георги Павлов, докторант Жаклина Жекова, докторант Яна Анева.
За повече информация
e-mail: office@academyposter.com
www.academyposter.com
тел. (+359) 887884866 – проф. д-р Николай Младенов
ул. „Шипка“ №1, ет. III, ателие 16
Цена за една консултация (един ден) – 15 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 9:00 до 12:00 часа в Учебено-методичен отдел (или съседните канцеларии), ул. „Шипка“ №1, ет I, тел.: 029881702
 
•ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА•  
Подготвителен курс по специалност за кандидатстуденти в НХА.
При заплащане еднократно на 4 постановки през юни  2019 г. – таксата е 64,00 лв. 
16 учебни часа – 4 постановки по 4 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 4 учебни часа – таксата е 20,00 лв.
Занятия:
събота – от 10:30 до 14:30 часа
На 2, 9, 16 и 23 юни 2019 г.
Материалите се осигуряват от кандидатите
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– Целта на специализирания курс: е да се запознаят кандидатите с изискванията и характера на изпита “Цветна задача за детска среда“. След обявяване на темата, кандидатите скицират идейни варианти, които се обсъждат с преподавателя и се избира най-сполучливата идея за реализиране в цветен материал. На следващия курсов ден се прави конферанс на завършените задачи, след което цикалът се повтаря с поставяне на нова задача. Кандидат студентите получават насоки по композиция, цвят, форма, пропорция, типаж и пр.
– Преподаватели: проф. д-р Арсен Минков, доц. д-р Величка Минкова, доц.Теодора Механдова, гл.ас.д-р Рая Гайтанджиева.
Адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 73 – I етаж, ателие № 33
Справки и записвания: – София, ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел.: 029881702
 
•МОДА• 
15, 16 и 18.06.2019 – по специалността от 10:00 до 16:00 ч.
19, 20, 21 и 22.06.2019 – рисуване от 10:00 до 16:00 ч.
През месец ноември започва провеждането на интензивни консултации, които ще започват в 10:00 ч. и в 15:30 ч. ще се провеждат анализи и дават насоки за проектите.
Специализираните консултации имат за цел да запознаят кандидат-студентите с изискванията и спецификата на изпитната задача по „Моден аксесоар“, както и да поставят кандидатите в условия, близки до тези на приемните изпити. 
Консултациите протичат по следния начин:
1. Начало на провеждане 10:00 часа;
2. Обявяване на темата;
3. Кандидат-студентите имат на разположение 6 учебни часа да измислят и нарисуват с цвят върху картон с размер 35/50 моден аксесоар – обувка. 
4. Конферансът с начален час 15:30 започва с обсъждане на проектите от преподавателите в катедра „Мода“.
5. За подготовка за изпита по рисуване кандидатите носят картон с размер 50/70 см за задачата в черно/бяло и картон с размер 35/50 см за задачата в цвят. 
Материал за изпита по рисуване – молив, въглен. За цветната задача – темпера, акварел, цветни моливи. 
Специализираните консултации се провеждат на бул. „Дондуков“ 56
Кандидат-студентите осигуряват сами материалите за рисуване, както и картон с размер 35/50 см. Материали за изпита по аксесоар – темпера, акварел, цветни моливи.
Преподаватели: проф. Майа Богданова, проф. Греди Асса, доц. Ана Аврамова, доц. д-р Яна Костадинова, доц. д-р Мариела Гемишева, ст. преп. Катерина Цанева, хон. преп д-р Александър Гергинов, хон. преп. Н. Йорданова
Цена за една консултация (един ден) – 15 лв.
Заплащане – в деня на консултацията на място или в Учебено-методичен отдел, ул. „Шипка“ №1, ет I, тел.: 02 / 988 17 02
За повече информация: maya_bogdanova@abv.bg, тел. +359889990554
бул. „Дондуков“ №56, 1000 София, БЪЛГАРИЯ
 
 
•КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО • 
за деца от 6 до 12-годишна възраст
Курсът обхваща всички раздели на живопис, пластика, графика, приложно изкуство, както разглеждане на произведения от изобразителното изкуство и детската изобразителна дейност. Той подпомага формирането на личността на детето, развива наблюдателността, впечатлителността, чувствителността, въображението, оценъчната способност и естетическото отношение към явленията от действителността и  изкуството.
Такса за 1 занятие (в  т. ч. материалите за работа на децата) – 25,00 лв.
Занятия – събота от 10:00 ч. до 15:00 ч.
На 1, 8, 15 и 22 юни  2019 г.
Записвания – от 10:00 ч. на посочените по-горе дати през м. юни 2019 г. при ръководителя на курса – г-жа Теодора Стойчева.
Адрес: ул. „Шипка” №1 – Южна сграда – III етаж – ателие № 20 
 
•ВЕЧЕРЕН АКТ•
Националната художествена академия организира провеждането на „Вечерен акт“ за:
– студенти и преподаватели;
– художници;
– ученици от XI и XII клас на художествените училища в град София;
– любители
Вечерният акт се провежда всеки понеделник от 17:30 до 19:00 часа и всяка сряда от 18:30 до 20:00 часа на ул. „Шипка“ №1, ателие №1.
Вход за 2 учебни часа: 
– за преподаватели от НХА – безплатно
– за студенти от НХА – безплатно (срещу студентска лична карта или студентска книжка)
– за външни лица (художници, любители и ученици) – 10 лева.
 
* ИНТЕНЗИВЕН   КВАЛИФИКАЦИОНЕН  КУРС  ЗА  СПЕЦИАЛНОСТ „ИЗКУСТВОЗНАНИЕ“
Както всяка година, така и тази, Националната художествена академия организира курс по „Изкуствознание”, който е важен за кандидат-студентите в посочената специалност. Курсът запознава кандидатите с изискванията и критериите за конкурсните  изпити  по  теми  от  конспекта  на  специалността.  Курсът  ще  се проведе през - м. ЮНИ 2019 г. 
При заплащане еднократно на курса –таксата е 50,00 лв.
Занятия – на 26 и 27 (сряда и четвъртък)  юни 2019 г., два дни - общо 10 лекционни часа.
При заплащане на отделни занятия, таксата за 1 лекционен час е 5,00 лв.
Адрес: ул. „Шипка” №1 – Южна сграда – ателиета по обявена програма.
Справки  и записвания: ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен  отдел – I етаж, кабинет №2, тел.: 02 / 988 17 02 
 
 
ПРОГРАМА
За провеждане на квалификационен курс по Изкуствознание за 
кандидатстуденти и любители  26 и 27 юни 2019 година
 
26.06.2019 /сряда/
Ателие № 28 от 10.40 до 12.20 часа
1. Александровската гробница - 2 часа
Проф. д-р Зарко Ждраков
 
Ателие № 28 от 12.40 до 14.20 часа
2. Александровската гробница - 2 часа
Проф. д-р Зарко Ждраков
 
27.06.2019 /четвъртък/
Ателие № 28 от 12.30 до 14.00 часа
3. Владимир Димитров – Майстора - 2 часа
Проф. д-р Красимира Коева
 
Ателие № 28 от 14.30 до 16.00 часа
4. Иван Милев - 2 часа
Проф. д-р Красимира Коева
 
Ателие № 28 от 16.00 до 17.30 часа
5. Златю Бояджиев - 2 часа
Проф. д-р Красимира Коева
 

 

Сподели