Кандидатстване за преподавателска мобилност – КА103 на преподаватели от ВУ между програмни страни-членки на Европейския съюз, по програма ЕРАЗЪМ+ за 2018/2019

На вниманието на преподавателите в НХА.
 
За преподавателска мобилност във висши образователни институции в страни – членки на Европейския съюз, с които НХА има  партньорски споразумения, трябва да се подадат заявления в свободен текст и документи – СV, тема на лекцията/уъркшопа и резюме на лекцията/уъркшопа в Международен отдел на НХА.
 
Финасовата подкрепа (грант) за осъществяване на преподавателската мобилност включва индивидуална подкрепа и пътни, които са в зависимост от избраната от преподавателя дестинация.
Информация за конкретния размер на финансирането можете да получите в Международен отдел на НХА.
 
Краен срок за подаване на заявления и документи, включващи:
СV, тема на лекцията/уъркшоп и резюме на лекцията/уъркшоп – 15 октомври 2018
 
Международен отдел
ул. „Шипка“ 1, ет. 2,
НХА

Сподели