Резултати от изпити за о.н.с. Доктор

 Тук ще се публикуват резултатите от проведени изпити за онс Доктор за уч.2018/2019 г.
 
1.Живопис - 1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

2.Стенопис - 1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

3.Скулптура - 1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

4.Графика - 1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

5.Книга, илюстрация и печатна графика - 1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

6.Плакат и визуална комуникация -1 изпит, 2 изпит, 3 изпит

7.Изкуствознание –

Ново българско изкуство - 1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

Модерно и съвременно изкуство - 1 изпит, 2 изпит, 3 изпит

Дигитални изкуства - 1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

Фотография - 1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

8.Сценография -1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

9.Индустриален дизайн - 1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

10. Дизайн за детската среда - 1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

11. Мода  -- 1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

12. Теория и практика на художественото образование - 1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

13. Реставрация - 1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

 

 

Сподели