Лекция на проф. Отар Чакветадзе, Държавна академия за изящни изкуства „Аполон Кутателадзе“в Тбилиси, Грузия, на тема: „Отар Чакветадзе – новатор на съвременната грузинска живопис“

15 май 2024 г., 13:00 часа
Ателие 002–003, Нов учебен корпус НХА, ул. „Шипка“ 1
 
На 15 май 2024 г., 13:00 часа в Ателие 002–003, Нов учебен корпус НХА, проф. Отар Чакветадзе, преподавател в катедрата по живопис на Държавната академия за изящни изкуства „Аполон Кутателадзе“ в Тбилиси, Грузия ще изнесе лекция, на тема: „Отар Чакветадзе – новатор на съвременната грузинска живопис“.
 
Методологията на съвременното изобразително изкуство, включително графиката и живописта, е комплексна. Наред със задълбочено изучаване на класически и академични принципи, тя включва съвременен подход към пространството и неговото творческо разбиране. Целта е да се създаде творческа среда, в която традиция, история и иновации съжителстват и се развиват.
Отар Чакветадзе
 
Отар Чакветадзе е роден на 24 ноември 1963 г. в Тбилиси. През 1982-88 г. учи във Факултета по изящни изкуства на Държавната художествена академия на Тбилиси. Негови учители в Художествената академия са художниците: Тенгиз Самсонадзе, Динара Нодия. Под прякото им ръководство се формира творческата визия на младия художник. След като завършва Държавната академия по изкуствата в Тбилиси, Отар Чакветадзе придобива квалификацията на график и художник. През 1989–1991 г. е аспирант в Творческата работилница на Московския съюз за изящни изкуства. Още от студентските си години Отар Чакветадзе участва активно в различни изложби както в Грузия, така и в чужбина. Известно време художникът е работил в САЩ и Германия, където са организирани негови самостоятелни изложби, често с благотворителен характер. Творчеството на Отар Чакветадзе е едно от най-важните и интересни постижения на съвременното грузинско изкуство. С новаторски творчески маниер, художникът има изключителен принос за развитието на съвременната грузинска живопис.
 

Сподели