Лекция на проф. Росана Гуида, Академията за изящни изкуства „Брера“, Италия, на тема: „Анализ на творбите на съвременни италиански художници: Серджо Ломбарди, Силвия Хел, Паоло Кавинато, Микеле Гуидо, Франческо Бертоко“

13 май 2024 г., 14:30–16:00 часа
Ателие 002–003, Нов учебен корпус НХА, ул. „Шипка“ 1
 
На 13 май 2024 г. от 14:30 часа в ателие 002–003, Нов учебен корпус НХА, проф. Розана Гуида ще изнесе лекция, на тема: „Анализ на творбите на съвременни италиански художници: Серджо Ломбарди, Силвия Хел, Паоло Кавинато, Микеле Гуидо, Франческо Бертоко“. Ще бъдат обсъдени някои категории като лекота, бързина, точност, които интересуват както изкуството, така и науката. 
 
Проф. Розана Гуида (Rosanna Guida) преподава „Теория на възприятието и психология на формата“ във Академията за изящни изкуства „Брера“, Милано, Италия. Притежава богат опит и експертиза в областта на съвременните комуникации и онлайн преподаването. В момента работи по проекти в Академия Брера в специалностите „Графика“, „Живопис“ и „Училище за нови технологии“. 
 
Лекцията е част от преподавателския обмен на проф. Гуида по програма „Еразъм +“ в Националната художествена академия.
 

Сподели