Лекция на д-р Сузана Вагнер Хорватовичова в НХА

 
Като начало на новото сътрудничество на НХА с Института за изкуство и дизайн в Прага, на входяща преподавателска мобилност по програма "Еразъм+" в катедра „Изкуствознание“ в НХА беше приета д-р Сузана Вагнер Хорватовичова - преподавател в дисциплината "Музеи и галерии".
Период на мобилността - от 19 до 21 април 2022 г.
 
По време на посещението си д-р Хорватовичова изнесе лекция в Ателие № 7, НХА, ул. „Шипка“ № 1. на английски език за музеите и галериите в Италия. Фокусът на презентацията беше върху взаимоотношенията между музеите, художественото наследство и туризма, с конкретни примери, след което се осъществи дискусия със студентите и гостите.
 

Сподели