Лекция на тема „Графичен дизайн“ на д-р Мачей Зданович от Келце, Полша в НХА

 
На 29 септември 2022 г. /четвъртък/, от 13:00 часа, в лекционна зала № 002 на НХА, на адрес: ул. „Шипка“ 1 /нова сграда/ ще се проведе лекция на тема „Графичен дизайн“ на д-р Мачей Зданович - заместник-декан по учебната и международна дейност, Факултет по изкуства, Университет "Ян Кохановски", Келце, Полша.
Посещението на д-р Зданович е под формата на входяща преподавателска мобилност по програма "Еразъм+" в НХА, в периода от 26 до 30 септември 2022 г.
По време на лекцията, студентите ще имат възможност да се запознаят с перспективите на изследванията в областта на психологията на изкуството и визуалното възприятие; полското модерно и съвременно изкуство; и графичния дизайн. Ще бъдат разисквани възможностите за обмен по програма „Еразъм+“ в Университета "Ян Кохановски", Келце. 
От друга страна, посредством реализирането на преподавателската мобилност, студентите от полската институция – партньор ще почерпят знания за българското съвременно изкуство и дизайн, както и за възможностите за кандидатстване в Национална художествена академия по програмата, на реципрочен принцип.
 

Сподели