Международен конкурс по гражданска журналистика JOUR-YOU

Международният конкурс по гражданска журналистика – част от проект JOUR-YOU, финансиран по програма „Еразъм+“, предоставя възможност на млади хора (18–30 години) от седем различни държави да докажат своите умения в гражданската журналистика. 
 
Краен срок за кандидатстване: 14 ноември 2023 г. 
 
Условия за кандидатстване:
– Кандидатите трябва да изпратят материал, отнасящ се до важна тема, свързана с тяхната местна общност. Материалът може да е под различна форма (текст, видео, снимки или аудио);
– Могат да се кандидатират млади хора (между 18 и 30-годишна възраст), граждани на България, Гърция, Италия, Албания, Египет, Йордания и Тунис;
– По един победител от всяка страна ще бъде поканен да участва в Международната младежка конференция, част от проект JOUR-YOU, която ще се проведе в Атина, Гърция през март 2024 г. – Победителите ще бъдат наградени на конференцията;
– Разходите за участие в конференцията (пътуване, настаняване и храна) ще бъдат покрити от организаторите. 
 
Основната цел на проекта JOUR-YOU е да подобри познанията и способностите на младежки организации в насърчаването на медийна грамотност и цифрови умения сред младите хора като начин за ангажиране и активно участие в демократичния живот на техните общности. 
 
Партньорските организации на JOUR-YOU: Фондация за предприемачество, култура и образование (ФПКО) – България, People in focus (PIF) – Албания; Entrepreneurship and Social Economy Group (EKO) – Гърция; Maat for Peace, Development and Human Rights (MAAT) – Египет; EUROSUD – Италия; East and West Center for Sustainable Development (WE Center) – Йордания; Association Euro-Med EVE – Тунис.
 
Кандидатите трябва да изпратят материалите си за участие на: fece.media@gmail.com. Участниците могат да кандидатстват с материал, написан на родния им език, както и с вече публикувани материали - в традиционни или цифрови медии.
 
При допълнителни въпроси: fece.media@gmail.com.
 

Сподели