Мирослав Милков Богданов, доцент

4.09.1966, София
ССХУПИ, София
НХА, художествено пространствено оформление, 1995
Доцент, катедра „Рекламен дизайн“, дисциплина пространствен дизайн
СБХ, секция „Рекламен дизайн“
e-mail: m_bogdanov@abv.bg
 
 
 
 
 
 
 
Пространствен дизайн – Музейна изложба „Устната традиция и музиката на овчарите в Европа“ по международен проект „CANEPAL“, РИМ Смолян
Пространствен дизайн – Музейна изложба „140 години независима Българска екзархия“
Пространствен дизайн – Музейна експозиция, ИМ „Габрово и габровци“, Габрово
Пространствен дизайн – Музейна изложба „И отново се роди България“– (колектив)
Пространствен дизайн – Музейна експозиция, СУ „Св. Климент Охридски“
Пространствен дизайн – Музейна изложба „Великден в София“ – (колектив)
Пространствен дизайн – експозиция „Винарска промишленост“
Пространствен дизайн – изложение „Бизнес информатика“
Рекламно експозиционни щандове – „Арома“, „Севила“, Модем“, „Инко“, „PC-Link“, „Аско“ и др.
Серия печатни издания на музея на СУ „Св. Климент Охридски“
Почетен знак – „130 год. БАН“

Сподели