Мобилност за административен персонал

Членове на административния персонал в НХА подават заявките си за участие в мобилност по програма Еразъм+, придружени с автобиография, в Международен отдел преди определените срокове.
Одобрените кандидати могат да осъществяват обмен в страни – партньори по програма Еразъм+, с които НХА има сключено споразумение за обмен, включващо мобилност на персонал с цел обучение.
За по-подробна информация – Международен отдел.
тел/факс (02) 9873328; art_academy@nha.bg

Сподели