Национална художествена академия е акредитирана с „Еразъм харта за висше образование 2021–2027“

Национална художествена академия е наградена със сертификат за качество „Еразъм харта за висше образование 2021-2027“ (Erasmus Charter for Higher Education 2021 - 2027 - ЕСНЕ). Проектното предложение на НХА за новия програмен период е оценено с максималния брой точки от независими експерти към Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) на Европейската комисия. По думите на експертите: „Националната художествена академия демонстрира, че има капацитета да изпълнява планираните дейности и да гарантира тяхната устойчивост. Институционална политика на НХА по „Еразъм+“ отразява напълно значението на програмата в рамките на стратегията за интернационализация и модернизация на институцията“. 
 
Присъждането на Еразъм+ харта за висше образование ще позволи на Националната художествена академия и през следващия програмен период 2021–2027 г. да разширява обхвата и качеството на международната си дейност, в съответствие с европейските изискванията за изграждане на модерно общоевропейско пространство на висшето образовaние.
Сертификатът за качество „Еразъм харта за висше образование 2021–2027“ (Erasmus Charter for Higher Education 2021–2027) регламентира пълноценно принципите и условията за осъществяване на мобилностите, които реализира НХА –студентска мобилност за обучение или практика, преподавателска или мобилност на персонал с цел обучение.  Притежаването на ECHE е необходимо условие за всички висши учебни заведения, които желаят да участват в мобилност и/или сътрудничеството за иновации и добри практики в периода 2021–2027 г.

Сподели