Номинации за Приз „Ладислав Сутнар“ 2016

Университетът на Западна Бохемия - Пилзен обявява: 
 
Покана на Факултет за дизайн и изкуства „Ладислав Сутнар“ за  номинации за Приз „Ладислав Сутнар“ 2016  
За приза може да бъдат номинирани чешки и чуждестранни творци с изключителни постижения в областта на изящните изкуства, като акцент се поставя и на приложните изкуствата и дизайн. Номинациите на отделните творци може да са свързани в допълнение и с тяхната предагогоческа дейност. Призът може да се присъди и на институции, които подкрепят съвременното изкуство и дизайн чрез своите дейности и програми. 
Период за номинации: 20 март – 31 май 2016г. 
За повече информация и формуляри за номиниране: http://fdu.zcu.cz/en/672-ladislav-sutnar-prize

Сподели