Oдобрени кандидати за студентска мобилност по Програма „Еразъм+“ с цел обучение и с цел практика за академичната 2022/2023 година

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+" ЗА 2022/2023 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

Сподели