Oдобрени кандидати за студентска мобилност по Програма „Еразъм+“ с цел обучение и с цел практика за академичната 2024/2025 година

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО НА КОМИСИЯТА ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

Сподели