Покана за кандидатстване на студенти в CITE INTERNATIONALE DES ARTS, PARIS, за 2019/2020 г.

Студенти от ОКС „магистър“, които са записани за втори курс на учебната 2018/2019 г. и ще положат дипломната си защита през редовната зимна изпитна сесия – месец февруари 2019 могат да кандидатстват за резиднция в CITE INTERNATIONALE DES ARTS, PARIS.

Необходими документи за кандидатите – магистри:

1. Заявление (свободен текст)

2. Портфолио (формат А4)

3. Мотивационно писмо

Необходими документи за докторанти:

1. Заявление (свободен текст).

2. Мотивационно писмо.

3. Препоръка от научния ръководител на докторанта.

4  Портфолио (формат А4)

Комисията, назначена със заповед на ректора на НХА, ще разгледа подадените от кандидатите – магистри мотивацииони писма, портфолиа, дипломните работи, представени в изложбата на дипломираните магистри. За селекцията на докторантите, комисията ще разгледа мотивациионите писма, препоръките от научните ръководители и портфолиата (формат А4, ако има такива).

След заседанието на комисията, ще бъдат излъчени избраните участници, които да заминат за творчески престой.

Срок за подаване на документите - 25 януари 2019 г. в Международен отдел на НХА.

Сподели