Покана за кандидатстване на студенти в CITE INTERNATIONALE DES ARTS, PARIS, за 2022/2023 г.

 

Студенти от ОКС „магистър“, които са записани за втори курс на учебната 2021/2022 г. и ще положат дипломната си защита през редовната зимна изпитна сесия – месец февруари 2022 и през редовната лятна изпитна сесия – месец юни 2022, могат да кандидатстват за резиднция в CITE INTERNATIONALE DES ARTS, PARIS.

Необходими документи за кандидатите – магистри:

1. Заявление (свободен текст).

2. Портфолио (формат А4).

3. Мотивационно писмо.

* Всички документи ще се приемат в дигитaлен вариант, на имейл: art_academy@nha.bg

 

Необходими документи за докторанти:

1. Заявление (свободен текст).

2. Мотивационно писмо.

3. Препоръка от научния ръководител на докторанта.

4.  Портфолио (формат А4).

* Всички документи ще се приемат в дигитaлен вариант, на имейл: art_academy@nha.bg

Комисията, назначена със заповед на ректора на НХА, ще разгледа подадените от кандидатите – магистри мотивацииони писма, портфолиа, дипломните работи, представени в изложбата на дипломираните магистри. За селекцията на докторантите, комисията ще разгледа мотивациионите писма, препоръките от научните ръководители и портфолиата (ако има такива).

След заседанието на комисията, ще бъдат излъчени избраните участници, които да заминат за творчески престой.

 

 

Сподели