Покана за кандидатстване на студенти в CITE INTERNATIONALE DES ARTS, PARIS, за 2023/2024 г.

 

Студенти от ОКС „магистър“, които са записани за втори курс на учебната 2022/2023 г. и ще положат дипломната си защита през редовната зимна изпитна сесия – месец февруари 2023могат да кандидатстват за резиденция в CITE INTERNATIONALE DES ARTS, PARIS.

Необходими документи за кандидатите – магистри:

1. Заявление (свободен текст).

2. Портфолио (формат А4).

3. Мотивационно писмо.

* Всички документи ще се приемат в хартиен вариант в Международен отдел на НХА.

 

Необходими документи за докторанти:

1. Заявление (свободен текст).

2. Мотивационно писмо.

3. Препоръка от научния ръководител на докторанта.

4.  Портфолио (формат А4).

Всички документи ще се приемат в хартиен вариант в Международен отдел на НХА.

Комисията, назначена със заповед на ректора на НХА, ще разгледа подадените от кандидатите – магистри мотивацииони писма, портфолиа, дипломните работи, представени в изложбата на магистрите - кандидати за Сите.

За селекцията на докторантите, комисията ще разгледа мотивациионите писма, препоръките от научните ръководители и портфолиата (ако има такива).

След заседанието на комисията, ще бъдат излъчени избраните участници, които да заминат за творчески престой.

Краен срок за подаване на документите: 08 февруари 2023 година (включително).

 

 

Сподели