Покана за кандидатстване на студенти в CITE' INTERNATIONALE DES ARTS, PARIS, за 2024/2025 г.

Студенти от ОКС „магистър“, които са записани във втори курс през учебната 2023/2024 г. и които ще положат дипломната си защита през редовната изпитна сесия през 2024 г.могат да кандидатстват за резиденция в CITE' INTERNATIONALE DES ARTS, PARIS.

Необходими документи за кандидатите – магистри:

1. Заявление (свободен текст).

2. Портфолио (формат А4).

3. Мотивационно писмо.

 

Право на кандидатстване имат и докторанти по време на втората и третата година от докторантурата си.

Необходими документи за докторанти:

1. Заявление (свободен текст).

2. Мотивационно писмо.

3. Препоръка от научния ръководител на докторанта.

4.  Портфолио (формат А4).

 

Всички документи ще се приемат на хартия в Международен отдел на НХА, адрес: ул. „Шипка“ № 1, София 1000 (южна сграда), втори етаж.

Комисията, назначена със заповед на ректора на НХА, ще разгледа подадените от кандидатите – магистри мотивацииони писма, портфолиа и студентски творби, представени в изложба. За селекцията на докторантите, комисията ще разгледа мотивациионите писма, препоръките от научните ръководители и портфолиата (ако има такива).

След заседанието на комисията, ще бъдат излъчени избраните участници, които да заминат за двумесечен творчески престой.

Краен срок за подаване на документи: 5 февруари 2024 г.

 

Сподели