Покана за кандидатстване на преподаватели в CITE INTERNATIONAL DES ARTS, PARIS, 2015-2016 г

Покана за кандидатстване на преподаватели в CITE INTERNATIONAL DES ARTS, PARIS, 2015-2016 г
Щатните преподаватели, кандидати за ателие в CITE INTERNATIONAL DES ARTS, PARIS, трябва да подадат в международен отдел на НХА заявление в свободен текст, с което да заявят своето желание за пребиваване в ателие в Сите Дез Ар
Преподавателите кандидатстват въз основа на попълнен формуляр за творчески проект по образец, който може да бъде изтеглен от тук.
Срок за подаване на заявления и документи: 22 януари2016
За допълнителна информация моля да се обърнете към Международен отдел на НХА!

Сподели