Покана за кандидатстване на преподаватели в CITE INTERNATIONAL DES ARTS, PARIS 2022/2023

 
Щатните преподаватели, кандидати за резидентски престой в CITE INTERNATIONAL DES ARTS, PARIS, кандидатстват въз основа на заявление в свободен текст, попълнен формуляр за творчески проект по образец, който може да бъде изтеглен от тук и портфолио. При по-подробно описние на творческия проект, към формуляра на СИТЕ може да се добави допълнителен лист. Документите се предават в Международен отдел на НХА.
 
*Препоръчително е копие от споменатите документи да бъде изпратено и дигитално до: art_academy@nha.bg
Това се налага поради сложната епидемична обстановка и провеждането на някои заседания онлайн.
 
 
Срок за подаване на заявления и документи: 31 януари 2022 г.
 
За допълнителна информация, моля да се обърнете към Международен отдел на НХА.
 
 

Сподели