Покана за кандидатстване на преподаватели в CITE' INTERNATIONALЕ DES ARTS, PARIS 2024/2025

Щатните преподаватели, кандидати за резидентски престой в CITE' INTERNATIONALЕ DES ARTS, PARIS, кандидатстват въз основа на заявление в свободен текст, попълнен формуляр за творчески проект по образец, който може да бъде изтеглен от тук и портфолио. При по-подробно описние на творческия проект, към формуляра на СИТЕ може да се добави допълнителен лист. 
 
*Всички документи ще се приемат на хартия в Международен отдел на НХА, адрес: ул. „Шипка“ № 1, София 1000 (южна сграда), втори етаж.
 
 
Срок за подаване на документи: 29 март 2024 г.
 

Сподели