Покана за кандидатстване на студенти в CITE INTERNATIONAL DES ARTS, PARIS, 2017/2018 г

Студенти от ОКС „магистър“, които са записани за втори курс на учебната 2017/2018 г. и ще положат дипломната си защита през редовната зимна изпитна сесия – месец февруари 2018 могат да кандидатстват за резиднция в CITE INTERNATIONAL DES ARTS, PARIS.
Необходими документи за кандидати – магистрите:
1. Заявление (свободен текст)
2. Портфолио (формат А4)
3. Мотивационно писмо
 
Необходими документи за докторанти:
1. Заявление (свободен текст).
2. Мотивационно писмо.
3. Препоръка от научния ръководител на докторанта.
4  Портфолио (формат А4)
 
Комисията, назначена със заповед на ректора на НХА, ще разгледа подадените от кандидатите – магистри мотивацииони писма, портфолиа, дипломните работи, представени в изложбата на дипломираните магистри. За селекцията на докторантите, комисията ще разгледа мотивациионите писма, препоръките от научните ръководители и портфолиата (формат А4, ако има такива).
 
След заседанието на комисията, ще бъдат излъчени избраните участници, които да заминат за творчески престой.
 
Срок за подаване на документите - 22 януари 2018 г. в Международен отдел на НХА
 
Резидентската програма ще бъде осъществена през 2018 и 2019
 

Сподели