Покана за кандидатстване за преподавателска мобилност по програма "Еразъм+" за академичната 2022/2023 година

 
На вниманието на преподавателите в НХА
 
За кандидатстване за мобилност на академичен персонал с цел преподаване през академичната 2022/2023 година във висши образователни институции в страни – членки на Европейския съюз, с които НХА има партньорски споразумения, е необходимо да се подадат заявления в свободен текст и документи, описани по-долу, в Международен отдел на НХА.
 
Финансирането включва индивидуална подкрепа и пътни, които се разпределят в зависимост от избраната от преподавателя дестинация. Продължителност на мобилността - 5 работни дни.
Информация за конкретния размер на финансирането можете да получите в Международен отдел на НХА.
При селекция на кандидатите, предимство се предоставя на преподаватели, които не са осъществявали мобилност по програма "Еразъм+".
 
Удължен краен срок - 15 юли 2022 г.,
за подаване на заявления и документи, включващи:
- СV, тема на лекция/уъркшоп и резюме на лекцията/уъркшоп по имейл: art_academy@nha.bg
 
В заявлението могат да бъдат включени до 3 желани институции, от партньорите на НХА, както и примерен период на престой през 2022/2023 акад. год:
 
https://nha.bg/bg/stranica/programni-strani
 
 

 

Сподели