Покана за кандидатстване за преподавателска мобилност по програма „Еразъм+“ за академичната 2023/2024 година

На вниманието на преподавателите в НХА:
 
За кандидатстване за мобилност на академичен персонал с цел преподаване през академичната 2023/2024 година във висши образователни институции в страни – членки на Европейския съюз, с които НХА има партньорски споразумения, е необходимо да се подадат заявления в свободен текст и документи, описани по-долу, в Международен отдел на НХА.
 
Финансирането включва индивидуална подкрепа и пътни, които се разпределят в зависимост от избраната от преподавателя дестинация. Продължителност на мобилността - 5 работни дни.
Информация за конкретния размер на финансирането можете да получите в Международен отдел на НХА.
При селекция на кандидатите, предимство се предоставя на преподаватели, които не са осъществявали мобилност по програма „Еразъм+“.
 
Краен срок за подаване на документите - 26 юни 2023 г.,
за подаване на заявления и документи, включващи:
- СV, тема на лекция/уъркшоп и резюме на лекцията/уъркшоп по имейл: art_academy@nha.bg
 
В заявлението могат да бъдат включени до 3 желани институции, от партньорите на НХА, както и примерен период на престой през 2023/2024 акад. год:
 
https://nha.bg/bg/stranica/programni-strani
 

 

Сподели