Покана за кандидатстване за преподавателска мобилност 2023/2024 - страни извън ЕС

На вниманието на преподавателите в НХА:
 
Уважаеми колеги,
Радостни сме да съобщим, че Националната художествена академия разполага с одобрен проект по програма Еразъм+ за мобилност на академичен персонал с цел преподаване в Черна гора и Грузия.
 
Двете институции, с които НХА има споразумения в тези страни са: 
- Университет на Черна гора, Факултет за изящни изкуства, Цетине -  https://www.ucg.ac.me/
- Държавна академия за изкуства, Тбилиси - https://art.edu.ge/acgeo/
 
Финансирането включва грант за индивидуална подкрепа и за пътни разходи, които се разпределят в зависимост от избраната от преподавателя дестинация. Информация за конкретния размер на финансирането и продължителността на мобилността можете да получите в Международен отдел на НХА.
 
За кандидатстване за мобилност на академичен персонал с цел преподаване през академичната 2023/2024 година е необходимо да подадете заявление в свободен текст, автобиография на английски език, тема на лекция/уъркшоп и резюме на лекцията/уъркшоп по имейл: erasmus@nha.bg
 
При селекция на кандидатите, предимство се предоставя на преподаватели, които до този момент не са осъществявали мобилност по програма „Еразъм+“.
 
Можете да заявите интерес като изпратите необходимите документи до 06.10.2023 г.

 

Сподели