Покана за кандидатстване за студентска мобилност 2023/2024 - страни извън ЕС

На вниманието на студентите на НХА:
 
Националната художествена академия има одобрен проект за студентска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+“ в Грузия и Черна гора. 
Двете институции, с които НХА има споразумения в тези страни са: 
Универститет на Черна гора, Факултет за изящни изкуства, Цетине -  https://www.ucg.ac.me/
Държавна академия за изкуства, Тбилиси - https://art.edu.ge/acgeo/
 
Ако желаете да кандидатствате за обмен в една от посочените институции, можете да изпратите до Международен отдел:
- заявление в свободен текст;
- портфолио;
- сертификат за владеене на английски език, ниво - минимум В2.
*Портфолиото може да бъде на английски език.
*Можете да ни уведомите ако не разполагате със сертификат за език.
*За участие в студентска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+“ е необходимо да уведомите ръководителите на своите катедри и да получите тяхното разрешение.
 
За мобилности през втори семестър на 2023/2024 в Черна гора могат да кандидатстват бакалаври, магистри и докторанти.
За мобилности през втори семестър на 2023/2024 в Грузия се приемат кандидатури само на докторанти.
Поканата важи за студенти, които в настоящата си степен на обучение не са осъществили мобилност по програмата.
 
Краен срок за изпращане на документите по имейл на erasmus@nha.bg: 15.10.2023 г.
 
За повече информация и разяснения: 
МЕЖДУНАРОДЕН ОТДЕЛ
e-mail: erasmus@nha.bg
 

Сподели