Политика защита на личните данни на служители и кандидатите за служители на Национална художествена академия

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИ ДАННИ НА СЛУЖИТЕЛИ И КАНДИДАТИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА
НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ
 

Сподели