Посещение по програма „Еразъм+“ на Филип Терие - Ерман от Висше училище за изящни изкуства Безансон, Франция

Филип Терие – Ерман, преподавател по видео и фотография и консултант на Международен отдел във Висшето училище за изящни изкуства в Безансон, Франция, (Institut Supérieur Des Beaux-Arts De Besançon ISBA) е на посещение в Националната художествена академия, част от преподавателската му мобилност по програма „Еразъм+“.
Филип Терие – Ерман ще представи пред студенти и преподаватели от НХА двете основни направления в ISBA – „Изкуство“ и „Графичен дизайн“, а също така ще разкаже и за изследователските проекти, които художественото училище реализира.
Срещата ще се състои на 21.04. 2023 (петък) от 11:00 часа, в залата на Академичен съвет на НХА, на адрес: ул. „Шипка“ 1, етаж 1. Език – английски.

 

Сподели