Презентация на Гуо Яо Сиен от Китайска академия на изкуствата, Ханджоу, Китай

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ГУО ЯО СИЕН
Докторант от Китайска академия на изкуствата, Ханджоу, Китай.
 
22.05.2018 година (вторник), 
от 15:30 до 16:30 часа
ателие №7 в сградата на „Шипка“1
 
Докторант Гуо Яо Сиен, който извършва своята мобилност по 
програма „Еразъм +“ презентация на творби на докторант Гуо Яо Сиен и работи направени от негови студенти от специалност „Нишково изкуство“ към Китайската академия на изкуствата, град Ханджоу, Китай. 
Гуо Яо Сиен е гост на специалност „Текстил – изкуство и дизайн“, по програмата за обмен „Еразъм+“.

Сподели