Проф. Божидар Бояджиев ще представи специалност „Живопис“ в Accademia di Belle Arti di Lecce, Италия, в рамките на мобилност по програма „Еразъм+“

По линия на сключеното двустранно споразумение за осъществяване на мобилност по програма „Еразъм+“ между Националната художествена академия, България и Accademia di Belle Arti di Lecce, Италия, проф. Божидар Бояджиев ще осъществи преподавателска мобилност в институцията - партньор през втората седмица на месец юни 2021 г.
 
В италианската академия, проф. Бояджиев ще изнесе две лекции, съответно на 08.06.2021 г. и на 09.06.2021 г., представящи резултатите от учебния процес в катедра „Живопис“ на НХА и Ателие № 5 към същата катедра.
В лекциите ще бъде направен анализ на подбран изобразителен материал и ще се търси връзката със съвременното развитие на живописта в по-широк контекст. В исторически и документален план ще бъдат споделени информации за развитието на НХА и катедра „Живопис“.

Файлове за изтегляне

Сподели