Проф. Божидар Бояджиев осъществи преподавателска мобилност по програма „Еразъм+“ в Академията за изящни изкуства „Марио Сирони“, Сасари, Италия

 
Проф. Божидар Бояджиев – преподавател по живопис в НХА осъществи първия обмен (мобилност на персонал с цел преподаване) в Академията за изящни изкуства „Марио Сирони“, Сасари, на базата на подписано двустранно споразумение за мобилност по програма „Еразъм+“. 
 
През периода на мобилността: 23.05.2022 – 27.05.2022, проф. Бояджиев изнесе две лекции, представени на италиански език, пред преподаватели и студенти от бакалавърска и магистърска степен в специалност „Живопис“. 
По време на визитата си Божидар Бояджиев се срещна с институционалния координатор по програма „Еразъм+“ – проф. Джузепина Манка ди Морес, както и с Директора на Академията проф. Антонио Бисача – президент на Националната конференция на директорите на художествените академии в Италия и титуляр на Катедрата по „Теории и методи на масмедията“ към Академията за изящни изкуства Албертина, Торино. 
 
Академията за изящни изкуства „Марио Сирони“ предлага обучение в следните специалности: живопис, декорация, скулптура, сценография, графика, нови технологии в изкуството и педагогика на изкуството. Основана през 1989 г., тя се вписва в характера на града. Административната част, библиотека, изложбени пространства, конферентна зала и ателиета заемат от 1989 г. бивша структура на Ветеринарно-медицински университет, построена през 19 век. Академията разполага и с друг сграден  фонд, който включва и бивша кланица, преустроена за образователни и културни цели. Въпреки младата си възраст (академията в Сасари е най-новата от общо 20 италиански академии) материалната й база е отлична, с артистична атмосфера, а за ателиета, проф. Бояджиев споделя, че са добре оборудвани, уютни и пълни със студентски работи.
 

Галерия

Сподели