Проф. Тамар Малазония - гост в НХА по програма „Еразъм +“ предостави на НХА презентации за Държавната художествена академия в Тбилиси, Грузия

В началото на март 2020 г. проф. Тамар Малазония - преподавател по рисуване и живопис от Държавна академия за изкуство, Тбилиси, Грузия реализира преподавателска мобилност на базата на сключено двустранно споразумение за мобилност между Национална художествена академия, София и Държавната художествена академия в Тбилиси, Грузия. Тя е и първият преподавател от грузинската академия – партньор, който осъществява такъв тип обмен по програмата в НХА. Академията, носеща името на проф. Аполон Кутателадзе, е и един от най-старите университети в целия Кавказ. Лекцията, която проф. Малазония трябваше да изнесе в НХА беше на тема „Държавната художествена академия в Тбилиси, направление „Изящни изкуства“- преглед на историческия и съвременния процес на обучение“. Лекцията имаше за цел да представи съвременния творчески процес в академията.
За съжаление, лекцията на проф. Малазония съвпадна с обявяването на извънредното положение в България заради COVID-19 и не се състоя.
Предоставяме ви информация за Държавната художествена академия в Тбилиси, Грузия, Факултета за изящни изкуства и работи на известни грузински художници, които можете да разгледате в прикачените презентации.

Файлове за изтегляне

Сподели