Програма на конкурсните изпити за 2020/2021 година

Кандидатстудентските изпити в Националната художествена академия за учебната 2020/2021 година ще се проведат дистанционно.
Кандидатите трябва да изпратят до 5 юли 2020 г., имейл на кандидатстудентската електронната поща на специалността, за която кандидатстват.
Наименованието на кандидатстудентската електронната поща на специалността и входящият номер на кандидата, ще бъдат изпратени след успешното подаване на кандидатстудентските документи.
 
Всички файлове, подадени от кандидатите към предоставената кандидатстудентска поща на специалността да са в един имейл, като всеки файл да е наименуван с:
– Двете имена на кандидата на латиница, входящ номер на кандидата и пореден номер на файла.
 
Специалностите, приведоха приемните си кандидатстудентски изпити към следната дистанционна структура:
 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
Кандидатите подават документи за кандидатстване от 15 юни до 05 юли 2020 г. и след подаване изпращат материалите за изпитите до 5 юли 2020 г. (вкл.)
Оценяването на кандидатстудентските изпити ще се проведе:
За първи изпит 09 юли, а за втори изпит 10 юли 2020 г. („Изкуствознание“ на 16 и 17 юли 2020 г.)
 
 
Специалност ЖИВОПИС
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – рисуване: Кандидатът представя от 3 до 5 заснети или сканирани рисунки на облечена човешка полуфигура (¾ фигура), изпълнени с черен рисунъчен материал върху бяла хартия или картон с препоръчителен размер 70/54 cm.
Оценяването по този изпит ще бъде проведено на 9 юли 2020 г. от комисия назначена със заповед на Ректора на НХА. Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – по специалност: Кандидатът представя от 3 до 5 заснети или сканирани цветни задачи на полуфигура (¾ фигура), изпълнени с цветен материал по избор на кандидатите (масло, акрил, темпера, акварел, пастел и др.) с препоръчителен размер 70/54 cm.
Оценяването по този изпит ще бъде проведено на 10 юли 2020 г. от комисия назначена със заповед на Ректора на НХА. Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
По избор, кандидатът може да представи от 3 до 5 заснети или сканирани свободни работи (портрети, натюрморти, пейзажи, фигурални композиции, свободни рисунки), ако има такива допълнителни изображения.
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).
 
 
Специалност ГРАФИКА 
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – рисуване: Кандидатът представя от 3 до 5 заснети или сканирани рисунки на модел ¾ или цяла човешка фигура, изпълнени с черен рисунъчен материал върху бяла хартия или картон с с препоръчителен размер 70/50 cm (вертикален).
При невъзможност от осигуряване на модел се допуска автопортрет в огледало в различни позиции или рисуване по снимки на човешки фигури. Като допълнение могат да се приложат до 5 бр. свободни рисунки. Те могат да са натюрморт, отделни предмети или детайли на човешка фигура като ръце, стъпала, очи и т.н., които да покажат на комисията възможностите  на кандидата за реалистично предаване на натурата.
Оценяването по този изпит ще бъде проведено на 9 юли 2020 г. от комисия назначена със заповед на Ректора на НХА. Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – по специалност: Създаване на графична композиция по зададена тема с илюзия за дълбочина (триизмерност) на пространството, като да съдържат от три до 5 фигури, композирани във формата по всички правила на класическата композиция. Някои от темите, които са се падали на този изпит през последните години са: „Буря“, „Лято“, „Игра“, „Ритуал“, „Сцена“, „Пътуване“, „Артисти“, „Динамична композиция“ и др. Кандидатите могат да разработят някои от горепосочените теми или да покажат творческото си виждане с други, избрани от тях теми. Комисията оценява високо сполучливото и оригинално предаване на идеята, както и творческия подход при разработването на темата.
Препоръчителният изпитен формат е 46/55 см (или с пропорционални размери), (вертикален или хоризонтален) бял картон или хартия по избор. Материали – всички видове черен рисунъчен материал: сангин, сепия, бяла темпера, туш, пастел (в чист или смесен вид) по избор на кандидатите. Минималното изискване да се представят от 3 до 5 заснети или сканирани композиции.
Оценяването по този изпит ще бъде проведено на 10 юли 2020 г. от комисия назначена със заповед на Ректора на НХА. Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
По избор, кандидатите могат да представят и от 3 до 5 заснети или сканирани допълнителни изображения по техен избор, свободни по тема и изпълнение. Това може да са композиции, рисунки, скици, цветни творби, колажи и др., които ги представят най-добре като интереси, идеи, посоки и възможности.
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).
 
Специалност КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ, ПЕЧАТНА ГРАФИКА 
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – рисуване: Кандидатът представя 3 бр. заснети или сканирани рисунки на облечена човешка фигура в свободна среда и гледна точка по избор, на бял картон с препоръчителен формат 50 х 70 см.
Оценяването по този изпит ще бъде проведено на 9 юли 2020 г. от комисия назначена със заповед на Ректора на НХА. Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – по специалност: Кандидат-студентите подготвят и изпращат визуален архив, съдържащ близка до досега поставяната изпитна задача, която се състои от две части:
За първата част – кандидатът представя заснета или сканирана черно-бяла графична пространствена композиция с използване на два предмета от ежедневието, познати по функция и конструкция, избрани от кандидата. Композицията не предполага натюрморт и буквална светлосянка, пространството е условно, с възможност за индивидуални решения в гледните точки, мащабите, плановете, съотношенията на предметите. Композицията включва задължително линеарна рамка, която може да бъде нарушена чрез излизане на части от предметите, с цел подчертаване на пространствения ефект (рамката е на по 5 см отстрани и отгоре на формата и на 6 см отдолу).
Изпълнението е на бял картон с препоръчителен формат 35 х 50 см, хоризонтално или вертикално, с черен рисунъчен материал по избор.
За втората част – Кандидатът представя заснета или сканирана цветна композиционна задача по създаване на обобщен, интегрален, въображаем предмет, съчетаващ характеристики на двата предмета от първата композиция. Предметът е визуално силно опростен, характерът на изображението е декоративен, без реална светлосянка и нюанси, цветовете са условни и могат да маркират светлина или конструктивни особености.
Изпълнението е на бял картон (с формат 35 х 50 см), хоризонтално или вертикално, с цветни водоразтворими или сухи материали – темпера, акрил, акварел, цветни моливи, пастел и др. с използване на три условни цвята по избор плюс черно и бяло
Необходимо е да бъдат представени две изпитни задачи (общо две черно-бели и две цветни композиции, базирани на различни двойки предмети).
Оценяването по този изпит ще бъде проведено на 10 юли 2020 г. от комисия назначена със заповед на Ректора на НХА. Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).
 
 
Специалност ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – по специалност: Кандидатът изпраща от 3 до 5 заснети или сканирани плаката с ясно определена социална или рекламна насоченост. Колекцията трябва да съдържа проекти и от двата вида. Плакатите да са със самостоятелно измислени от кандидата теми и с участието на основен предмет, свързан с тях. Чрез анализ и трансформация на този главен предмет да се представи идеята на плаката (плакатния виц). Плакатът трябва да съдържа и текст, изписващ темата.
Не се приемат проекти с теми и предмети, разработвани и показвани от кандидатите по време на кандидатстудентските консултации в НХА, а също така и проекти, реализирани в рамките на средното образование и специализираните курсове.
Препоръчителен формат на картона или хартията – 50/70 см. (вертикален или хоризонтален). Материал – цветен, по избор на кандидатите.
Оценяването по този изпит ще бъде проведено на 9 юли 2020 г. от комисия назначена със заповед на Ректора на НХА. Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – рисуване: Кандидатът изпраща от 3 до 5 заснети или сканирани рисунки по натура на седнала облечена полуфигура. Препоръчителен формат на картона или хартията – 50/70 см (вертикален). Материал – черен рисунъчен, по избор на кандидатите.
Оценяването по този изпит ще бъде проведено на 10 юли 2020 г. от комисия назначена със заповед на Ректора на НХА. Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
По избор, кандидатът изпраща от 3 до 5 заснети или сканирани листа, съдържащи една или повече идейни скици към всеки от представените плакати .
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 
Кандидатите подават документи за кандидатстване от 15 юни до 05 юли 2020 г. и след подаване изпращат материалите за изпитите до 5 юли 2020 г. (вкл.)
Оценяването на кандидатстудентските изпити ще се проведе:
За първи изпит 15 юли, а за втори изпит 16 юли 2020 г.
 
Специалност МОДА 
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – рисуване: Кандидатът представя 3 бр. заснети или сканирани рисунки на драперия, изпълнени с черен рисунъчен материал върху бяла хартия или картон с препоръчителен размер 70/50 см и 2 бр. заснети или сканирани рисунки на драперия, изпълнени с цветен материал върху бяла хартия или картон с приблизително кратни пропорции на 70/50 см.
Оценяването по този изпит ще бъде проведено на 15 юли 2020 г. от комисия назначена със заповед на Ректора на НХА. Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – по специалност: Кандидатът представя 3 бр. заснети или сканирани цветни рисунки на моден аксесоар (обувка).
Оценяването по този изпит ще бъде проведено на 16 юли 2020 г. от комисия назначена със заповед на Ректора на НХА. Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).

 

Сподели