Протоколи от проведени заседания

Протокол № 1/ 30.06.2020

Протокол № 2/ 28.09. 2020 и Правила за работа на Съвета на настоятелите

Сподели